Prístupové čítačky a periférie


Pri realizácii prístupového systému do objektu je nevyhnutné, aby sa na každom vstupe do budovy, tak z interiérovej ako aj z exteriérovej strany, nachádzali periférne čítačky, ktoré nám zabezpečujú jednak neustáli prenos aktuálnych údajov medzi vstupnými médiami a perifériami, ich spracovávanie ako aj povoľovanie vstupov na základe prednastavených oprávnení. DormaKaba vám ponúka výber z viacerých čítačiek a prístupových riadiacich jednotiek, ktoré sú rozdielne vždy podľa spôsobu ich nasadenia. Podporované sú LEGIC prime/advant a MIFARE Classis/DESFire.

Prostredníctvom jednoducho použiteľného programovacieho konceptu sa užívateľské požiadavky Kaba evolo dajú efektívne prispôsobiť. Spôsob programovania je voliteľný: Pri jednoduchých zariadeniach sa prístupové médiá programujú a vymazávajú priamo na dverách. Pri komplexných uzatváracích systémoch s veľkým počtom prístupových médií sa odporúča spravovať oprávnenia prostredníctvom PC — k tomu je k dispozícii výkonný, jednoducho ovládateľný softvér KEM. Ten spravuje nie len komponenty Kaba evolo, ale súčasne aj existujúce mechanické uzatváracie systémy.

CardLink

Koncept CardLink


Kaba CardLink umožňuje ukladať na prístupové médium časovo obmedzené, individuálne oprávnenia. Bez ohľadu na to, či sú dvere v budove riadené online ( spojené káblom ) alebo nezávisle ( bez kábla ), je možné ich obsluhovať pomocou jedného prístupového média. Celé zariadenie sa takto dá centrálne spravovať.

Kompaktná čítačka 91 04


Úzka línia čítačky sa hodí ku každej architektúre budovy. Priložením RFID karty, smartkey kľúča alebo prívesku vám systém opticky ako aj akusticky oznámi oprávnenie vstupu. Čítačka je vhodná do interiéru ako aj do exteriéru v prevedení IP66. Vďaka úzkej línii je ľahko montovateľný na rám dverí z hliníka, plastu alebo dreva v prevedení ako online alebo ako samostatne stojaca jednotka.

Čítačka 91 04
Čítačka 91 10

Kompaktná čítačka 91 10


Je neustále online napojená na riadiacu jednotku, ktorá je bezpečne uložená v interiéri budovy. Riadiaca jednotka prijíma signály z čítačky a tie vyhodnocuje a rozhoduje o vstupe alebo o zamietnutí vstupu do objektu. Komunikácia prebieha kódovane. Podporované sú LEGIC prime/advant a MIFARE Classis/DESFire. Čítačka je dostupná v dvoch farebných vyhotoveniach, biela a čierna.

Biometrická čítačka 91 50


Je ideálna pre prístupové systémy so svojím jednoduchým, bezpečným a komfortným užívaním. Hlavná výhoda: jednoznačné určenie osoby, ktorá vstupuje do objektu- biometrické údaje sú vždy poruke, nedajú sa zabudnúť ani ukradnúť. Úspora času aj financií – už nie je nutné investovať do vstupných médií a do ich spravovania.

Čítačka 91 50

Detekčné jednotky


Slúžia pre prípady keď potrebujem oddeliť čítaciu jednotku od elektroniky - proti sabotážna inštalácia.

Detekčná jednotka 90 00

Detekčná jednotka 90 00


Detekčná jednotka 90 00 ako diaľková čítačka, ktorá tvorí spolu s dormakaba riadiacou jednotkou bezpečný prístupový systém s komfortnou identifikáciou užívateľa. Komunikácia medzi detekčnou jednotkou a riadiacou jednotkou prebieha kódovane. Pasuje do všetkých inštalačných krabičiek dostupných na trhu.

Detekčná jednotka 90 01


Detekčná jednotka 90 01 je riadená s prístupovým manažérom dormakaba 9200 alebo diaľkovou čítačkou Remoteleser 91 15. Komunikácia prebieha cez zabezpečený protokol. Podporované sú LEGIC prime/advant a MIFARE Classis/DESFire. Čítačka je dostupná v dvoch farebných vyhotoveniach, biela a čierna.

Detekčná jednotka 90 01
Detekčná jednotka 90 02

Detekčná jednotka 90 02


Detekčná jednotka 90 02 je určená všade tam kde je zvýšený dopyt po bezpečnosti. PIN kódom si overujem dodatočnú identifikáciu osoby. Čítačka je dostupná v dvoch farebných vyhotoveniach, biela a čierna.

Stolná čítačka 91 08


Slúži k čítaniu a k zápisu údajov na dátové nosiče LEGIC a MIFARE RFID vo forme kariet alebo kľúčov, ktoré tvoria podklad k vstupným systémom. Stolná čítačka sa cez USB port pripojí na PC. Windows automaticky rozpozná pripojené zariadenie a pripraví ho na užívanie. Pomocou programu KEM je možné následne naprogramovať vstupné oprávnenia a preniesť ich na LEGIC alebo Mifare média alebo na online terminály.

Stolná čítačka 91 08
DormaKaba terminál

Dormakaba terminál 97 00


Brilantný 7" palcový dotykový displej. Podporuje bežne dostupné RFID médiá. Integrovaný mikrofón a reproduktor. WLAN a mobilné pripojenie. Ethernet pripojenie do siete. Pomocou programu KEM viete na centrálnom počítači nastaviť jednotlivé vstupné oprávnenia a preniesť ich pomocou terminálu na príslušné médiá zamestnancov bez toho aby ste sa dostali ku kartám jednotlivých zamestnancov. Takto viete jednoducho a efektívne spravovať nové nastavenia prístupového systému.

MaG Market s.r.o.

Tomášikova 5/A
821 01 Bratislava
Slovenská republika
E-mail: magmarket@magmarket.sk
Tel.: +421 2 43 63 86 24

Veľkoobchod

Kontaktná osoba:
Martin Skladaný
Pevná linka: +421 2 43 63 86 24
Mob: +421 903 732 030
E-mail: obchod@magmarket.sk

Maloobchod

Mob: +421 948 723 703
E-mail: technik@magmarket.sk

Systémy SGHK a servis

Kontaktná osoba:
Denis Matúš
Mob: +421 948 723 703
E-mail: technik@magmarket.sk